SISTEM PENGURUSAN MESYUARAT
AKADEMI BAHASA

MESYUARAT JAWATANKUASA EKSEKUTIF AKADEMI BAHASA
MESYUARAT JAWATANKUASA AKADEMIK
MESYUARAT AKADEMI BAHASA (FAKULTI)
MESYUARAT PENTADBIRAN AKADEMI BAHASA
MESYUARAT ESLP
MESYUARAT KELAS BAHASA ASING
MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA AKADEMI BAHASA
MESYUARAT JAWATANKUASA PERSEKITARAN, KESIHATAN DAN KESELAMATAN PEKERJAAN (OSHE)
MESYUARAT HARTA DAN RUANG
MESYUARAT JAMINAN KUALITI
MESYUARAT JAWATANKUASA TETAP PEPERIKSAAN
MESYUARAT TECS
MESYUARAT PEMBANGUNAN
MESYUARAT PASCA IJAZAH (POSTGRADUATE)
MESYUARAT AD-HOC
MESYUARAT JAWATANKUASA IJAZAH SARJANA MUDA (UNDERGRADUATE)
MESYUARAT PANEL KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK
MESYUARAT PENGURUSAN MODAL INSAN