SISTEM PENGURUSAN MESYUARAT
FAKULTI SAINS

MESYUARAT JAWATANKUASA PENGAJIAN SISWAZAH
MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN
MESYUARAT JAWATANKUASA AKADEMIK
MESYUARAT JABATAN SAINS & MATEMATIK
MESYUARAT JABATAN FIZIK
MESYUARAT JABATAN KIMIA