SISTEM PENGURUSAN MESYUARAT
PEJABAT CANSELERI

MESYUARAT PEJABAT CANSELERI
JAWATANKUASA PERSEKITARAN, KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
PELARASAN PENTADBIRAN PEJABAT NAIB CANSELOR
MESYUARAT PANEL PERJANJIAN AKADEMIK & PENYELIDIKAN
MESYUARAT JAWATANKUASA INOVASI & KEUSAHAWANAN UNIVERSITI
 
MESYUARAT PUSAT KUALITI & PENGURUSAN RISIKO (UTM QRiM)
MESYUARAT JK INDUK KUALITI DATA UTM SISTEM MyMoheS (MODUL PELAJAR)
MESYUARAT JK INDUK KUALITI DATA UTM SISTEM MyMoheS (MODUL INSTITUSI, STAF DAN R & D & C)
MESYUARAT JK PENYELARASAN PENYEDIAAN & PENGHANTARAN DATA KE SISTEM MyMoheS (MODUL PELAJAR)
MESYUARAT JK PENYELARASAN PENYEDIAAN & PENGHANTARAN DATA KE SISTEM MyMoheS (MODUL INSTITUSI)
MESYUARAT JK PENYELARASAN PENYEDIAAN & PENGHANTARAN DATA KE SISTEM MyMoheS (MODUL STAF)
MESYUARAT JK PENYELARASAN PENYEDIAAN & PENGHANTARAN DATA KE SISTEM MyMoheS (MODUL R & D & C)
MESYUARAT EKSEKUTIF QRiM
MESYUARAT KHAS JAWATANKUASA INDUK OSHE BANGUNAN DEWAN SULTAN ISKANDAR
MESYUARAT JAWATANKUASA AKREDITASI UNIVERSITI
MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN RISIKO UNIVERSITI (JPRU)
MESYUARAT JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN RISIKO (JIPRU)
 
MESYUARAT PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG
MESYUARAT PECAH KONTRAK CUTI BELAJAR
 
MESYUARAT UTM INTERNATIONAL
MESYUARAT JAWATANKUASA EKSEKUTIF UTM INTERNATIONAL