SISTEM PENGURUSAN MESYUARAT
FAKULTI ALAM BINA

MESYUARAT FAKULTI
MESYUARAT FAKULTI ALAM BINA
MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN
 
MESYUARAT JAWATANKUASA
MESYUARAT JAWATANKUASA PENTADBIR FAKULTI
MESYUARAT JAWATANKUASA AKADEMIK FAKULTI
 
MESYUARAT JABATAN
MESYUARAT JABATAN SENIBINA
MESYUARAT JABATAN UKUR BAHAN
MESYUARAT JABATAN PERANCANGAN BANDAR & WILAYAH
MESYUARAT JABATAN SENIBINA LANSKAP
 
MESYUARAT PEPERIKSAAN
MESYUARAT JAWATANKUASA PEPERIKSAAN/KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PASCASISWAZAH
MESYUARAT JAWATANKUASA PEPERIKSAAN/KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PRASISWAZAH